Thursday, 20 November 2014

令人傷感心碎的音樂 (睡眠休息音樂) -- 夜的鋼琴曲長時間

令人傷感心碎的音樂 (睡眠休息音樂)  -- 夜的鋼琴曲長時間
                  
                                                                                                                          
喜歡夜的鋼琴曲這個輕音樂。它令我感到憂傷和心痛,尤其是下雨天。
有時,睡覺前會聽上壹段。放松壹天的疲憊 ...No comments:

Post a Comment